Những học viên có thành tích cao


NGUYEN VIET CUONG

Lớp học: IELTS 17D
Điểm ielts: 8.5

VO HONG ANH

Lớp học: IE-16D
Điểm ielts: 8.5

DANG THU PHUONG

Lớp học: IELTS-18C
Điểm ielts: 8.5

BUI ANH THU

Lớp học: IELTS-18D
Điểm ielts: 8

TRAN NGUYET TRA

Lớp học: IE-16E
Điểm ielts: 8

BUI YEN LINH

Lớp học: IE-17D
Điểm ielts: 8

LUU THU HUONG

Lớp học: IE-17G
Điểm ielts: 8

NGUYEN DUY PHUONG

Lớp học: IELTS-18D
Điểm ielts: 8

NGUYEN CHIEU VIEN

Lớp học: IELTS 16B
Điểm ielts: 8

NGO TRUNG KIEN

Lớp học: IELTS 16A
Điểm ielts: 8

TRAN NGOC THAO

Lớp học: IELTS 15E
Điểm ielts: 8

VU SANG

Lớp học: IELTS 15G
Điểm ielts: 8

MAI PHAM THANH LONG

Lớp học: IELTS 16B
Điểm ielts: 8

TRAN HAI DANG

Lớp học: IELTS 15B
Điểm ielts: 8

TRAN HOANG ANH

Lớp học: IELTS 48
Điểm ielts: 8

NGHIEM DUC HOAI NAM

Lớp học: IELTS 16C
Điểm ielts: 8

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X