TÀI LIỆU NGHE IELTS

Thêm vào danh sách yêu thích

-Em nên làm bài nghe trong sách Cambridge IELTS trước. Bởi vì Cambridge thiết kế đề thi IELTS, đề thi trong những cuốn sách này rất gần với đề thi thực tế. Hiện nay đã có đến Cambridge 12.

-Nếu em đã làm xong những cuốn Cambridge, em có thể làm thêm những cuốn sách sau:

-IETLS for Academic Purposes - 6 Practice tests

-IELTS trainers

-Academic Practice Tests -(focusing on IELTS)

-IELTS Test Practice Book- 6 Complete Academic Module

-Listening and speaking skills -(focusing on IELTS).........

 - Nghe đa dạng các nguồn khác nhau: xem, nghe các nguồn thực tế (authentic):  các chương trình giải trí như Britain’s got talents, The Voice, Beauty and the Geek, English films and chanels (Discovery, HBO, …),  talk shows (the Elllen show, the View, Ted Talks…) các vlog (vLogBrothers, Nigahiga, Smosh hay Nerimon…)

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X