01 Cô Nhã nói về cách học nói

Thêm vào danh sách yêu thích

Với các bài thi mẫu: em xem rồi sau đó hãy trả lời các câu hỏi. Em có thể dùng lại được một số cấu trúc hay mà em học được từ bài mẫu nhưng tuyệt nhiên không học thuộc lòng câu trả lời mà hãy trả lời theo cách của em.  Hãy nói to câu trả lời như em đang giao tiếp thực sự với giám khảo.

Với các chủ đề cho phần nói số 1-2-3: em hãy học những cấu trúc hay (tra cứu từ điển với những từ /cấu trúc mới để nắm được cách phát âm và cách sử dụng).  Sau đó hãy trả lời các câu hỏi nhưng cũng nhưng không học thuộc lòng câu trả lời mà hãy trả lời theo cách của em.  Dùng lại được một số cấu trúc hay mà em học được từ bài mẫu khi có thể. Em nên dùng lại các cấu trúc này càng nhiều tốt khi giao tiếp bằng tiếng Anh để có thể  thực sự dùng được chúng sau này trong nói và viết.

Nếu có ai đó đóng vai làm giám khảo để hỏi em thì tốt nhất. Nếu không hãy đọc mỗi câu hỏi rồi trả lời ngay. 

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X