01-Cấu trúc bài thi viết IELTS

Thêm vào danh sách yêu thích

CẤU TRÚC BÀI THI VIẾT IELTS

-Thời gian: 60 phút

- Bài thi môn Viết học thuật bao gồm hai phần

Phần 1

-Thí sinh sẽ mô tả một đồ thị, hay bảng biểu. Thí sinh cũng có thể được yêu cầu mô tả và giải thích các giai đoạn của một chu trình, sự thay đổi ở một khu vực hay cách thức hoạt động của một cỗ máy.

Phần 2

- Thí sinh viết một bài luận để phản hồi lại một quan điểm, một lập luận hay một vấn đề.

Cả hai phần thi phải được thể hiện bằng phong cách viết văn trang trọng.

 

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X