02-Cô Nhã nói về cách học viết IELTS

Thêm vào danh sách yêu thích

CÔ NHÃ NÓI VỀ CÁCH TĂNG CƯỜNG ĐIỂM VIẾT IELTS

Nếu như đọc, nghe các em có thể tự học được một khi đã có nền tiếng Anh ở ngưỡng Pre-intermediate đến Intermediate, thì nói và viết để hướng tới band điểm từ 6.0-6.5 trở lên đòi hỏi việc sử dụng nhiều cấu trúc từ vựng ở cấp độ cao một cách tự nhiên trong bài viết.  Việc tự học cho hai kỹ năng này sẽ hiệu quả hơn sau khi em tham gia khóa học IELTS về nói, viết.   

-Về task 1, miêu tả về bảng biểu, đồ thị, với nhiều em đây là dạng bài viết hoàn toàn mới. Các em có thể hoàn toàn xa lạ với ngôn ngữ diễn đạt cũng như cách hiểu và sắp xếp cho bài viết này. Trong khóa học IELTS cô sẽ trình bày cụ thể hơn cách học và sẽ có các hoạt động để em nắm được phần  ngôn ngữ thú vị này.

Em có thể tham khảo thêm những Websites này nhé.

www.youtube.com/user/ieltsliz

http://www.ielts-exam.net/

www.dcielts.com

-Về Task 2, để viết tốt phần viết mang tính biện luận này em cần đọc nhiều để tăng cường được ý tưởng và từ vựng. Trong khóa học các em sẽ tham gia vào rất nhiều hoạt động nhằm đạt được mục tiêu trên. Nhưng ở Website này, em hãy vào IELTS VOCABULARY trong mục TÀI LIỆU IELTS để học và nâng cấp từ vựng theo hướng dẫn học từ vựng cô nêu trong mục đó.

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X