03-Tài liệu viết IELTS

Thêm vào danh sách yêu thích

TÀI LIỆU VIẾT IELTS

-Em hãy vào IELTS VOCABULARY trong mục TÀI LIỆU IELTS ở Website này để học và nâng cấp từ vựng theo hướng dẫn học từ vựng cô nêu trong mục đó.

-Ngoài ra, em có thể tham khảo thêm những Websites này nhé.

www.youtube.com/user/ieltsliz

http://www.ielts-exam.net/

www.dcielts.com

-Em học về kỹ năng viết trong những cuốn sách IELTS sau:

+ Reading and writing skills -(focusing on IELTS)-Jeremy Lindeck –Jannette Greenwood  and Kerry O’Sullivan

+ Academic Writing Practice for IELTS (Sam McCarter)

+ Writing for IETLS (Collins) 

-Khi cảm thấy đã sẵn sàng em hãy làm bài thi viết hoàn chỉnh trong các cuốn IELTS dưới đây. Luôn nhớ làm bài đúng 60 phút cho cả hai phần. Làm xong thì em đọc bài mẫu được đính kèm trong sách. Học từ bài mẫu, với task 2, em đọc thêm về chủ đề đó trên mạng rồi viết lại. 

 + Cambridge IELTS 1-12

+ IETLS for Academic Purposes - 6 Practice tests

+ IELTS trainers

+ Academic Practice Tests -(focusing on IELTS)-

+ IELTS Test Practice Book- 6 Complete Academic Module –

Lưu ý: Em nên làm bài nghe trong sách Cambridge IELTS trước. Bởi vì Cambridge thiết kế đề thi IELTS, đề thi trong những cuốn sách này rất gần với đề thi thực tế. 

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X