01-Cấu trúc bài thi đọc IELTS

Thêm vào danh sách yêu thích

CẤU TRÚC BÀI THI ĐỌC IELTS

-Thời gian: 60 phút

-Số câu hỏi: 40 câu

-Bài đọc IELTS kiểm tra khả năng nắm bắt ý chính, chi tiết, đọc hiểu để nhận ra quan điểm, thái độ và mục đích của người viết.   

-Bài thi bao gồm ba đoạn văn. Độ dài mỗi đoạn trên dưới 100 từ.  Các đoạn văn có thực và được trích từ sách, báo, tạp chí.

-Dạng bài:

+multiple choice short-answer questions sentence/notes/summary/diagram completion

+identification of writer’s views/claims: yes- no-  not given/true-false - not given

+choosing from a ‘heading bank’ for identified paragraphs/ sections of the text

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X