03 Tài liệu đọc IELTS

Thêm vào danh sách yêu thích

TÀI LIỆU ĐỌC IELTS

-Tương tự kỹ năng nghe, em nên làm bài đọc trong sách Cambridge IELTS trước. Bởi vì Cambridge thiết kế đề thi IELTS, đề thi trong những cuốn sách này rất gần với đề thi thực tế. Hiện nay đã có đến Cambridge 12.

-Nếu em đã làm xong những cuốn Cambridge, em có thể làm thêm những cuốn sách sau:

-IETLS for Academic Purposes - 6 Practice tests

-IELTS trainers

-Academic Practice Tests -(focusing on IELTS)

-IELTS Test Practice Book- 6 Complete Academic Module

- Reading and writing skills -(focusing on IELTS)

 …………

 - Ngoài bài thi đọc IELTS, em hãy hình thành thói quen đọc báo tiếng Anh hàng ngày. Những The New York Times, The Guardian, hay HuffingtonPost, BBC News, ABCNews luôn là những lựa chọn tốt. Dùng từ điển tra cứu và học từ mới có trong các bài đọc. Việc đọc thường xuyên và hàng ngày những nguồn ngữ liệu này sẽ giúp em mở rộng kiến thức nền, từ vựng, cũng như khả năng xử lý thông tin tốt hơn.

 

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X