Lịch thi đầu vào gần nhất
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 23/10/2018 23/10/2018 14:00 PM 23/10/2018 16:15 PM Đăng ký
2 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 27/10/2018 27/10/2018 18:00 PM 27/10/2018 20:00 PM Đăng ký
3 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 30/10/2018 30/10/2018 14:00 PM 30/10/2018 16:15 PM Đăng ký
4 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 03/11/2018 03/11/2018 18:00 PM 03/11/2018 20:00 PM Đăng ký
5 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 06/11/2018 06/11/2018 14:00 PM 06/11/2018 16:15 PM Đăng ký
6 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 10/11/2018 10/11/2018 18:00 PM 10/11/2018 20:00 PM Đăng ký
7 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 13/11/2018 13/11/2018 14:00 PM 13/11/2018 16:15 PM Đăng ký
8 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 17/11/2018 17/11/2018 18:00 PM 17/11/2018 20:00 PM Đăng ký
9 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 20/11/2018 20/11/2018 14:00 PM 20/11/2018 16:15 PM Đăng ký
Lịch thi đầu vào những tháng tiếp theo
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 24/11/2018 24/11/2018 18:00 PM 24/11/2018 20:00 PM Đăng ký
2 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 27/11/2018 27/11/2018 14:00 PM 27/11/2018 16:15 PM Đăng ký
3 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 01/12/2018 01/12/2018 18:00 PM 01/12/2018 20:00 PM Đăng ký
4 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 04/12/2018 04/12/2018 14:00 PM 04/12/2018 16:15 PM Đăng ký
5 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 08/12/2018 08/12/2018 18:00 PM 08/12/2018 20:00 PM Đăng ký
6 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 11/12/2018 11/12/2018 14:00 PM 11/12/2018 16:15 PM Đăng ký
7 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 15/12/2018 15/12/2018 18:00 PM 15/12/2018 20:00 PM Đăng ký
8 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 18/12/2018 18/12/2018 14:00 PM 18/12/2018 16:15 PM Đăng ký
9 Lịch thi đầu vào thứ bảy ngày: 22/12/2018 22/12/2018 18:00 PM 22/12/2018 20:00 PM Đăng ký
10 Lịch thi đầu vào thứ ba ngày: 25/12/2018 25/12/2018 14:00 PM 25/12/2018 16:15 PM Đăng ký

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 10 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X