Đăng ký thi IELTS tại Hội Đồng Anh


Đăng ký thi IELTS tại Hội Đồng Anh

Các em có thể đăng ký thi IELTS tại Hội Đồng Anh với chị Vân Anh


Thủ tục đăng ký:


Khi đến đăng ký, các em mang theo


1. Một bản phôto chứng minh thư nhân dân.


2. Bắt đầu từ ngày 15-4 lệ phí thi ielts là: 4.500.000 đồng (bằng mức lệ phí khi các em đăng ký trực tiếp với Hội đồng Anh)


Các thủ tục còn lại sẽ được chị Vân Anh (phụ trách phần đăng ký này) tiến hành với Hội đồng Anh. Đến ngày thi các em sẽ đến thi tại điểm thi: Hội đồng Anh 20 Thụy Khê.


Website Hội Đồng Anh.

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X