Giá trị khác biệt

Giá trị khác biệt

Cô Nhã và các thầy cô đều được đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh (TESOL) ở nước ngoài hoặc Việt Nam. Tất cả là giảng viên của đại học Ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội, là những người đã và đang trực tiếp đào tạo giáo viên tiếng Anh cho các trường cấp 3 và đại học tại Việt Nam.

Điều này  tạo ra một lợi thế đặc biệt cho các thầy cô. Với sự thấu hiểu quá trình tiếp thu kiến thức ngôn ngữ của người học như thế nào và phương pháp sư phạm hiệu quả, mẫu mực, các thầy cô đã xây dựng, biên tập các hoạt động học tập, các ngữ liệu phù hợp để người học có thể tiếp nhận kiến thức một cách hiệu quả nhất.

.

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X