07 SPEAKING - PART 1 Photography

Thêm vào danh sách yêu thích

Em hãy học những cấu trúc hay được in đậm (tra cứu từ điển với những từ /cấu trúc mới để nắm được cách phát âm và cách sử dụng).  Sau đó hãy trả lời các câu hỏi nhưng cũng nhưng không học thuộc lòng câu trả lời mà hãy trả lời theo cách của em.  Dùng lại được một số cấu trúc hay mà em học được từ bài mẫu khi có thể. Em nên dùng lại các cấu trúc này càng nhiều tốt khi giao tiếp bằng tiếng Anh để có thể  thực sự dùng được chúng sau này trong nói và viết. (Cô Nhã)

1) Do you like to take photographs?

Yes, I like to take photographs. It's great fun, and then afterwards you can always have the photos, and remember the good times you've had.

I like photography. As they say, a picture is worth a thousand words. Through photography, you can find beauty in the most unlikely of places. Photographs are a means of showing and sharing experiences with those close by, or with the world. You put a little of your own self in every picture.

Yes I like photography. I just started and am doing good. It's so much fun!

2) When (= On what occasions) do you take photos?

Well, usually I take photos when I go out somewhere, to a park or to the beach or to a party. When it's somebody's birthday, Spring Festival, at graduations, or any other important occasion, I take photos.

3) What kind of photos do you like to take?

Mostly, I like to take pictures of nature or of beautiful scenery. Also I like to take silly pictures with my friends. We always laugh a lot and have a good time.

Animals and nature, I hate taking pictures of people because they are always posing and looking unreal, but animals and nature, are so natural and beautiful.

I am in no way a professional photographer, but I like to carry my camera around just in case I see something of interest, something beautiful that I'd like to capture. I also like to take photos of the people around me. Years later, I look at these photos and they help me to remember some great times in my life.

4) Is photography a popular hobby in Vietnam?

I think so. When Vietnamese people go out together, they often take photos of each other, or of the places they visit.

5) Do Vietnamese people like to visit photographic exhibitions?

You know that I don't really visit photographic exhibitions because they are a little hard to find here in Vietnam. There are some, but the content is really not so interesting.

 

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TIẾNG ANH NHÃ TRẦN

Trong nhiều năm qua, với khoá học IELTS và các chương trình tiếng Anh bổ trợ, cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia) cùng với các giảng viên tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại thương và các tổ chức giáo dục uy tín tại Hà Nội đã thắp lên đam mê học ngoại ngữ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong các kỳ thi IELTS.

Ngoài ra với chương trình tiếng Anh cho học sinh cấp 2 được thiết kế hài hoà giữa ngữ pháp và bốn kỹ năng, trung tâm đã và đang giúp cho rất nhiều thế hệ học sinh có được niềm thích yêu tiếng Anh và khả năng sử dụng ngôn ngữ này ngày một tốt hơn.

ĐĂNG KÝ THI XẾP LỚP
X