11-SPEAKING-PART 2+3-Adventurous People

Thêm vào danh sách yêu thích

SPEAKING – PART 2 + 3           Adventurous People

Các em ơi cô Nhã lại cung cấp cho các em một có thể gặp trong phần thi nói của IELTS về adventurous people nhé.

Em hãy học những cấu trúc hay được in đậm (tra cứu từ điển với những từ /cấu trúc mới để nắm được cách phát âm và cách sử dụng).  Sau đó hãy trả lời các câu hỏi nhưng cũng nhưng không học thuộc lòng câu trả lời mà hãy trả lời theo cách của em.  Em nên làm việc nhóm với một bạn khác để bạn đóng vai trò làm giám khảo hỏi em những câu hỏi dưới đây hoặc cả hai cùng thảo luận những câu hỏi trong phần này. Dùng lại được một số cấu trúc hay mà em học được từ bài mẫu khi có thể. Em nên dùng lại các cấu trúc này càng nhiều tốt khi giao tiếp bằng tiếng Anh để có thể  thực sự dùng được chúng sau này trong nói và viết.

Nếu cần tìm bạn ghép nhóm để học em có thể gọi về số 0917511052 để được trợ giúp nhé. Các anh chị trợ giảng sẽ tìm nhóm học cho em.

 (Cô Nhã)

Part 2

Adventurous People

Describe an adventurous person you know.

You should say:

who the person is

how you know this person

what this person does that is adventurous

explain how you feel about the risks this person takes.

I'd like to describe my cousin Liu Ying to you, who, in my opinion, is very adventurous.

During the time she was studying at university, she was always active in sports and often organized excursions with fellow students to go mountain biking, rock climbing, swimming in rivers and so on. She even backpacked in Tibet for two weeks with only 400 RMB in her pocket.

After she graduated with a degree in medicine, she decided that instead of joining a large hospital, which would have guaranteed her a high salary, she joined a volunteer group to Yunnan to help treat sick villagers. She often has to travel to remote mountain villages and is always in danger of having an accident, being caught in terrible weather, or catching the illness herself.

I feel very proud of my cousin for taking these risks because it shows that she is selfless and cares more about those around her. Many people are concerned about those who need help but seldom sacrifice their own time, energy, and money to reach out to them. My cousin has sacrificed her own career to help others, and I believe her memory will live on in the hearts of those she helps. Daring to be different definitely makes my cousin adventurous.

Part 3       

Challenging Activities

1. Are adventurous activities popular in Vietnam?

Yes, as more and more people in Vietnam are kinking for new and different ways to spend their free time. The Vietnamese youth wish to challenge themselves, which often leads them to extreme sports like snowboarding, rollerblading, rock climbing and trick BMX. The problem they face is that adventurous activities and extreme sports are not always available, or if they are, they're too expensive for the average Vietnamese to participate. If more facilities and opportunities were available then I believe these activities would grow in popularity.

2. Why do you think people like adventurous activities?

I think it's for the rush and excitement that comes from challenging yourself and pushing yourself to the limits. Our lives are set in a routine of work or study. Going on an adventure or doing an activity requires risks, tests our strength and capabilities, and gives us a thrill and feeling of triumph as we conquer nature, conquer our fears and realize our own strength.

3. What do you think are the advantages and possible disadvantages of experiential training?

 The advantages and disadvantages all depend on the individual. Two people may do the same thing but come away from it with different views on the experience. Some of the advantages are greater self-confidence, more awareness of your capabilities and limits, and greater physical dexterity. On the other hand, if you don't take proper precautions you can have serious accidents or cause someone to get hurt. Some people can he overly confident and take too great of a risk which can end tragically.

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TIẾNG ANH NHÃ TRẦN

Trong nhiều năm qua, với khoá học IELTS và các chương trình tiếng Anh bổ trợ, cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia) cùng với các giảng viên tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại thương và các tổ chức giáo dục uy tín tại Hà Nội đã thắp lên đam mê học ngoại ngữ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong các kỳ thi IELTS.

Ngoài ra với chương trình tiếng Anh cho học sinh cấp 2 được thiết kế hài hoà giữa ngữ pháp và bốn kỹ năng, trung tâm đã và đang giúp cho rất nhiều thế hệ học sinh có được niềm thích yêu tiếng Anh và khả năng sử dụng ngôn ngữ này ngày một tốt hơn.

ĐĂNG KÝ THI XẾP LỚP
X