18-SPEAKING-PART 2+3-A Walk

Thêm vào danh sách yêu thích

SPEAKING – PART 2 + 3           A Walk

Các em ơi cô Nhã lại cung cấp cho các em thêm một chủ đề có thể gặp trong phần thi nói của IELTS nhé.

Em hãy học những cấu trúc hay được in đậm (tra cứu từ điển với những từ /cấu trúc mới để nắm được cách phát âm và cách sử dụng).  Sau đó hãy trả lời các câu hỏi nhưng cũng nhưng không học thuộc lòng câu trả lời mà hãy trả lời theo cách của em.  Em nên làm việc nhóm với một bạn khác để bạn đóng vai trò làm giám khảo hỏi em những câu hỏi dưới đây hoặc cả hai cùng thảo luận những câu hỏi trong phần này. Dùng lại được một số cấu trúc hay mà em học được từ bài mẫu khi có thể. Em nên dùng lại các cấu trúc này càng nhiều tốt khi giao tiếp bằng tiếng Anh để có thể  thực sự dùng được chúng sau này trong nói và viết. Chúc em học và nói thành thạo về chủ đề này J. 

Nếu cần tìm bạn ghép nhóm để học em có thể gọi về số 0917511052 để được trợ giúp. Các anh chị trợ giảng sẽ tìm nhóm học cho em.  (Cô Nhã)

  Part 2  A Walk

CUE CARD

Describe a walk you take regularly.

You should say:

where and when you walk

who you walk with

what you see on this walk

and explain why you walk.

I remember when I was in ………. last year, there was one walk I took extremely often.

The walk was from my apartment to my work, about two and a half kilometres away. I did it every Sunday, there in the early morning, and back in the early afternoon. It was the best walk ever. In the mornings, since it was a Sunday, the streets were empty, so it was a really peaceful time. In the summer, I would get to see the sun rise over the city hall; and in the winter, I got to walk in my favorite kind of weather, cold pre-dawn darkness. Every time, I would wear my iPod and listen to music that fit the mood of the walk and weather. Then, in the afternoon, since this place is such a big tourist draw, I would walk by many, many happy people on vacation seeing the sights in town.  It was really great to see people enjoying life.

Part 3

Walking and Health

1. Do many people in Vietnam go for walks?

Yeah, lots of Vietnamese people go for walks. Any time I walk by a park late at night, I always see people taking a stroll and looking pretty content. I think they do it for the same reason people worldwide who live in big cities walk: it feels good to get outside when they have been stuck inside all day. Also, walking in parks gives people a taste of nature in a concrete world.

2. How do you think walking is beneficial to health?

Walking does lots of things for your health. First, and perhaps most obvious, is the physical benefits. Walking is exercise, which is important for everyone. Just as important is the good walking does for your mind. For me at least, when I can walk somewhere, it gives me a good opportunity to think about things and not feel stuck inside. I get to feel the sun and the fresh air.

3. Do you think that playing sports is better for your health than walking?

Walking and playing sports are both good for your body. They both improve your physical health, though sport does a better job at that. When playing sports, you are more active and your heart rate increases, so your body has to work harder, which makes the exercise more beneficial. But, walking does a lot of good for your mental health. It provides a great escape from the working world, and gives the mind a good opportunity to just wander. So if measuring just physical health, sports are better for your body, but if you look at mental as well, they are equally good for your health.

Walk and Leisure

4. Do you think people in the past walked more than people today, or less?

I think that yes, people in the past did more walking. People today have many more distractions that occupy time. They go on the Internet, or watch TV, or play video games. In the past, there was less to do, so people walked a lot more. Whether it was walking somewhere or walking just to walk, I think they did it a lot more.

5. What is the relationship between standard of living and the amount of walking people do?

I think that it is not really the standard of living that affects how much people walk. As long as you are talking about walking for pleasure, I think the main variable is how people value their time. For instance, rich, busy people and poor people that have to work really hard to scrape by probably don't have that much time to walk. But people that value life more than money probably walk more often because they want to enjoy themselves every once in a while. If you are talking about all kinds of walking, though, rich people walk less, obviously, because they can afford other modes of transportation.

6. How do you think the government could encourage people to walk more?

In my opinion, the best way to get people to walk more would be to build more places where people would enjoy walking. Parks or nice tree-lined streets would be a good way to start. People are much more likely to walk in places that are nice as opposed to places that feel grimy. Other than that, I think most Vietnamese cities are pretty walker-friendly. Lots and lots of people walk, and that is a really good thing.

7. Can you think of any examples where people walk a lot while doing their jobs?

Well, obviously, many postal workers must walk their routes in order to deliver the mail. As far as other jobs where people walk a lot, though, I can't think of many. Different kinds of deliverymen and waiters and waitresses are the two best examples of these kinds of jobs. Other than that, I don't think companies need employees to walk. It's more efficient for them to either stay in one place or to get around by other modes of transportation.

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TIẾNG ANH NHÃ TRẦN

Trong nhiều năm qua, với khoá học IELTS và các chương trình tiếng Anh bổ trợ, cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia) cùng với các giảng viên tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại thương và các tổ chức giáo dục uy tín tại Hà Nội đã thắp lên đam mê học ngoại ngữ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong các kỳ thi IELTS.

Ngoài ra với chương trình tiếng Anh cho học sinh cấp 2 được thiết kế hài hoà giữa ngữ pháp và bốn kỹ năng, trung tâm đã và đang giúp cho rất nhiều thế hệ học sinh có được niềm thích yêu tiếng Anh và khả năng sử dụng ngôn ngữ này ngày một tốt hơn.

ĐĂNG KÝ THI XẾP LỚP
X