Short I Sound
I (sit, hit)

Say these words out loud (short I sound is bold):
1) in
2) is
3) if
4) sit
5) hit
6) click
7) spin
8) ill
9) trip
10) busy
11) minute
12) will
13) with
14) sister
15) give
16) listen
17) miss

Now say these sentences out loud (short I sound is bold):
1) Come here and sit.
2) Kate is my sister.
3) If you stay I will stay too.
4) Try to hit that ball with your bat.
5) We will have a very nice trip.
7) I am really busy at this minute.
8) They will sit with you.
9) She will give us the bill.
10) Stay here and listen to me.
11) They miss the winter.


Good job! Let’s move on!

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TIẾNG ANH NHÃ TRẦN

Trong nhiều năm qua, với khoá học IELTS và các chương trình tiếng Anh bổ trợ, cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia) cùng với các giảng viên tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại thương và các tổ chức giáo dục uy tín tại Hà Nội đã thắp lên đam mê học ngoại ngữ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong các kỳ thi IELTS.

Ngoài ra với chương trình tiếng Anh cho học sinh cấp 2 được thiết kế hài hoà giữa ngữ pháp và bốn kỹ năng, trung tâm đã và đang giúp cho rất nhiều thế hệ học sinh có được niềm thích yêu tiếng Anh và khả năng sử dụng ngôn ngữ này ngày một tốt hơn.

ĐĂNG KÝ THI XẾP LỚP
X