E Sound
e (pen, bed)

Say these words out loud (short E sound is bold):
1) bet
2) rest
3) bed
4) pen
5) said
6) spend
7) get
8) check
9) let
10) sweat
11) wet
12) yet
13) ten
14) again
15) ready
16) neck
17) head
18) when

Now say these sentences out loud (short E sound is bold):
1) I bet you haven't slept yet.
2) Get some rest.
3) When will you be ready?
4) He spends ten dollars a day.
5) My head is on my neck.
7) The floor is wet again.
8) He said: "Could you check if you have a pen?"
9) Can you help? Sure, no sweat (=no problem)!
10) Let's pet the cat.


Good job! Let’s move on!

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TIẾNG ANH NHÃ TRẦN

Trong nhiều năm qua, với khoá học IELTS và các chương trình tiếng Anh bổ trợ, cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia) cùng với các giảng viên tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại thương và các tổ chức giáo dục uy tín tại Hà Nội đã thắp lên đam mê học ngoại ngữ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong các kỳ thi IELTS.

Ngoài ra với chương trình tiếng Anh cho học sinh cấp 2 được thiết kế hài hoà giữa ngữ pháp và bốn kỹ năng, trung tâm đã và đang giúp cho rất nhiều thế hệ học sinh có được niềm thích yêu tiếng Anh và khả năng sử dụng ngôn ngữ này ngày một tốt hơn.

ĐĂNG KÝ THI XẾP LỚP
X