LESSON 8-Schwa sound

Thêm vào danh sách yêu thích

Schwa Sound
ə (theabout)

It is actually one of the most common sounds in English! This sound can be found in English words such as: 
a, theabout, around, present, banana, father, system.

Say these words out loud (the Schwa sound is bold):
1) a
2) the
3) about
4) around
5) present
6) father
7) banana
8) carrot
9) atlas
10) illness
11) offend
12) answer
13) letter
14) alone
15) sofa
16) system
17) supply
18) circus

Now say these sentences out loud (the Schwa sound is bold):
1) I have a carroand a banana.
2) The atlas contains a lot of maps.
3) He talked about his illness.
4) I will answer this letter.
5) Father went around the apartment.
7) The company will supply the telephones.
8) I was sitting alone on the sofa.
9) The performance in the circus was amazing. 
10) He suggested a system.

Good job! Let’s move on!

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TIẾNG ANH NHÃ TRẦN

Trong nhiều năm qua, với khoá học IELTS và các chương trình tiếng Anh bổ trợ, cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia) cùng với các giảng viên tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại thương và các tổ chức giáo dục uy tín tại Hà Nội đã thắp lên đam mê học ngoại ngữ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong các kỳ thi IELTS.

Ngoài ra với chương trình tiếng Anh cho học sinh cấp 2 được thiết kế hài hoà giữa ngữ pháp và bốn kỹ năng, trung tâm đã và đang giúp cho rất nhiều thế hệ học sinh có được niềm thích yêu tiếng Anh và khả năng sử dụng ngôn ngữ này ngày một tốt hơn.

ĐĂNG KÝ THI XẾP LỚP
X