UR Sound
ɜː (turn, learn)

Have you watched it? Good! Let's practice...

Say these words out loud (UR sound is bold):
1) were
2) word
3) work
4) turn
5) burn
6) ear
7) retur
8) concer
9) occur
10) early
11) prefer 
12) search 
13) church
14) fur
15) sir 
16) person 
17) research 
18) learn

Now say these sentences out loud (UR sound is bold):
1) They were at worearly.
2) I prefer to use short words.
3) It's your turn to search for them.
4) They burned the house.
5) She has learned new methods and now she earns more money.
7) He prefers not to return.
8) I have some concerns regarding this person.
9) Sir, is this research complete? 
10) I prefer not to wear fur.

Good job! Let’s move on!

 

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TIẾNG ANH NHÃ TRẦN

Trong nhiều năm qua, với khoá học IELTS và các chương trình tiếng Anh bổ trợ, cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia) cùng với các giảng viên tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại thương và các tổ chức giáo dục uy tín tại Hà Nội đã thắp lên đam mê học ngoại ngữ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong các kỳ thi IELTS.

Ngoài ra với chương trình tiếng Anh cho học sinh cấp 2 được thiết kế hài hoà giữa ngữ pháp và bốn kỹ năng, trung tâm đã và đang giúp cho rất nhiều thế hệ học sinh có được niềm thích yêu tiếng Anh và khả năng sử dụng ngôn ngữ này ngày một tốt hơn.

ĐĂNG KÝ THI XẾP LỚP
X