L Sound

Light L & Dark L

(talllike, English)

The L sound can be difficult to learn for some English language learners. That's because there are actually two L sounds in English: the light L soundand the velar (or dark) L sound. In this lesson, you will learn how to make both L sounds and practice pronunciation with exercises.

The voiced L sound (IPA symbol: ɭ ) can be found in American English words such as pulllike, circle, light, help, clean, English, language, and milk.
There are actually two L sounds in English: 

 • light L sound (like, language, clean)
 • velar L sound (help, circle, pull)
  The velar L is also called the dark L sound. For the rest of this lesson, we will call it the dark L sound. 
  The dark L sound can be represented by the symbol
  ɫ. However, most dictionaries represent both sounds with the same symbol / ɭ / . That confuses many language learners because there are two L sounds in English.

Review

Light L sound

If the L sound comes BEFORE the vowel or diphthong in a syllable, it will be a light L sound
    Remember:
    vowels = a, e, i, o, u
    
diphthong = two vowel sounds together
When you make the light L sound, the tip of your tongue will rise up and press against the back of your top teeth. The light L sound is a voiced sound, so your vocal cords will make the sound.
The light L sound is usually found at the beginning of a word.
Let's practice:

 • like
 • lip
 • laugh
 • long
 • lay
 • less
 • large
 • long
 • low
 • learn
 • flag
 • slap
 • black
 • blog

Dark L sound

If the L sound comes AFTER the vowel or diphthong in a syllable, it will be a velar or dark L sound.
    Remember: 
    vowels = a, e, i, o, u
    
diphthong = two vowel sounds together
The dark L sound is really two sounds: a vowel sound + the L sound. After making the vowel sound, the tip of your tongue will rise up and press against the back of your top teeth in the same way as the light L sound. The dark L sound is a voiced sound, so your vocal cords will make the sound.
The dark L sound is often found in the middle or at the end of a word.
Let's practice:

 • circle
 • pull
 • milk
 • help
 • whole
 • tall
 • pool
 • ball
 • fall
 • will
 • all
 • tall
 • girl
 • call
 • puddle
 • real
 • deal
 • detail
 • e-mail
 • family

Now say these sentences out loud.
The light L sound is in blue. The dark L sound is in red:
1) I like to learn languages.
2) Lisa loves Larry a lot.
3) That is a long blog about learning. 
4) It is a really good deal.
5) The small ball fell in the cool pool.
6) Call the tall girl.
7) Please leave the whole glass of milk on the table.
8) Look at the realllittle flag.
9) I will list all of the final details in my letter.
10) Please send the last e-mail to my family.

The L sound is not difficult if you practice! Keep up the good work!

Good job! Let’s move on!

 

 

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TIẾNG ANH NHÃ TRẦN

Trong nhiều năm qua, với khoá học IELTS và các chương trình tiếng Anh bổ trợ, cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia) cùng với các giảng viên tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại thương và các tổ chức giáo dục uy tín tại Hà Nội đã thắp lên đam mê học ngoại ngữ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong các kỳ thi IELTS.

Ngoài ra với chương trình tiếng Anh cho học sinh cấp 2 được thiết kế hài hoà giữa ngữ pháp và bốn kỹ năng, trung tâm đã và đang giúp cho rất nhiều thế hệ học sinh có được niềm thích yêu tiếng Anh và khả năng sử dụng ngôn ngữ này ngày một tốt hơn.

ĐĂNG KÝ THI XẾP LỚP
X