Khóa học Pre-IELTS

Khóa học Pre-IELTS

Khóa học Pre-IELTS gồm 62,5 giờ trong 25 buổi, mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 2,5 tiếng thời gian học từ 18h đến 20h30

Điểm thi đầu vào trung bình ba môn nghe, đọc, viết từ 5 đến 6.4 và điểm viết không được dưới 5. Trong khóa học sẽ có hai bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ để xét điểm lên lớp. Để được lên lớp điểm thi trung bình phải trên 6.5 điểm viết không được dưới 6 kết hợp với đi học và làm bài lập đầy đủ. Học xong khóa này sẽ tiếp tục lên IELTS

Tổng quan: Là lớp học nhằm hoàn thiện dần 4 kỹ năng. PRE IELTS cung cấp kiến thức tiếng Anh trong cả bốn kỹ năng nhằm giúp các em có nền tảng kiến thức vững vàng để tiếp nhận thành công kiến thức trong khóa học IETLS hay cho những mục đích giao tiếp phục vụ cho công việc.

- Khóa học tiếp tục chú trọng phát triển vốn từ vựng và tăng cường kiến thức ngữ pháp theo hướng giao tiếp để giúp người học không chỉ hiểu mà còn sử dụng được những kiến thức này trong nói và viết.

- Trình độ đầu vào: Pre-Intermediate and Intermediate

- Giáo viên: Các thầy cô là thạc sĩ, tiến sĩ của Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQG Hà Nội.
- Giáo trình: Chương trình học do cô Thanh Nhã và nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia thiết kế, được tổng hợp và xây dựng hệ thống theo chủ đề từ nhiều sách về nghe, đọc, viết, từ vựng, ngữ pháp, phát âm của nhà xuất bản sách Cambridge, Macmillan, Pearson Longman...

LỚP PRE-IELTS 21T ONLINE :  Khai giảng 1/10/12021, Lịch học : 18h ngày thứ ba và thứ sáu.

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X