Lịch thi đầu vào gần nhất
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Tư, ngày 29/09/2021 29/09/2021 09:00 AM 29/09/2021 11:30 AM Đăng ký
2 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Năm, ngày 30/09/2021 30/09/2021 09:00 AM 30/09/2021 11:30 AM Đăng ký
3 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 01/10/2021 09:00 AM 01/10/2021 11:30 AM Đăng ký
4 Lịch thi đầu vào Online: tối Thứ Bảy, ngày 02/10/2021 02/10/2021 18:00 PM 02/10/2021 20:30 PM Đăng ký
5 Lịch thi đầu vào Online: chiều Chủ Nhật, ngày 03/10/2021 03/10/2021 14:00 PM 03/10/2021 16:30 PM Đăng ký
6 Lịch thi đầu vào Online: chiều Thứ Hai, ngày 04/10/2021 04/10/2021 14:00 PM 04/10/2021 16:30 PM Đăng ký
7 Lịch thi đầu vào Online: chiều Thứ Ba, ngày 05/10/2021 05/10/2021 14:00 PM 05/10/2021 16:30 PM Đăng ký
8 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Tư, ngày 06/10/2021 06/10/2021 09:00 AM 06/10/2021 11:30 AM Đăng ký
9 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Năm, ngày 07/10/2021 07/10/2021 09:00 AM 07/10/2021 11:30 AM Đăng ký
10 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Sáu, ngày 08/10/2021 08/10/2021 09:00 AM 08/10/2021 11:30 AM Đăng ký
11 Lịch thi đầu vào Online: tối Thứ Bảy, ngày 09/10/2021 09/10/2021 18:00 PM 09/10/2021 20:30 PM Đăng ký
12 Lịch thi đầu vào Online: chiều Chủ Nhật, ngày 10/10/2021 10/10/2021 14:00 PM 10/10/2021 16:30 PM Đăng ký
13 Lịch thi đầu vào Online: chiều Thứ Hai, ngày 11/10/2021 11/10/2021 14:00 PM 11/10/2021 16:30 PM Đăng ký
14 Lịch thi đầu vào Online: chiều Thứ Ba, ngày 12/10/2021 12/10/2021 14:00 PM 12/10/2021 16:30 PM Đăng ký
15 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Tư, ngày 13/10/2021 13/10/2021 09:00 AM 13/10/2021 11:30 AM Đăng ký
16 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Năm, ngày 14/10/2021 14/10/2021 09:00 AM 14/10/2021 11:30 AM Đăng ký
17 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 15/10/2021 09:00 AM 15/10/2021 11:30 AM Đăng ký
18 Lịch thi đầu vào Online: tối Thứ Bảy, ngày 16/10/2021 16/10/2021 18:00 PM 16/10/2021 20:30 PM Đăng ký
19 Lịch thi đầu vào Online: chiều Chủ Nhật, ngày 17/10/2021 17/10/2021 14:00 PM 17/10/2021 16:30 PM Đăng ký
20 Lịch thi đầu vào Online: chiều Thứ Hai, ngày 18/10/2021 18/10/2021 14:00 PM 18/10/2021 16:30 PM Đăng ký
21 Lịch thi đầu vào Online: chiều Thứ Ba, ngày 19/10/2021 19/10/2021 14:00 PM 19/10/2021 16:30 PM Đăng ký
22 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Tư, ngày 20/10/2021 20/10/2021 09:00 AM 20/10/2021 11:30 AM Đăng ký
23 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Năm, ngày 21/10/2021 21/10/2021 09:00 AM 21/10/2021 11:30 AM Đăng ký
24 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Sáu, ngày 22/10/2021 22/10/2021 09:00 AM 22/10/2021 11:30 AM Đăng ký
25 Lịch thi đầu vào Online: tối Thứ Bảy, ngày 23/10/2021 23/10/2021 18:00 PM 23/10/2021 20:30 PM Đăng ký
26 Lịch thi đầu vào Online: chiều Chủ Nhật, ngày 24/10/2021 24/10/2021 14:00 PM 24/10/2021 16:30 PM Đăng ký
27 Lịch thi đầu vào Online: chiều Thứ Hai, ngày 25/10/2021 25/10/2021 14:00 PM 25/10/2021 16:30 PM Đăng ký
28 Lịch thi đầu vào Online: chiều Thứ Ba, ngày 26/10/2021 26/10/2021 14:00 PM 26/10/2021 16:30 PM Đăng ký
29 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Tư, ngày 27/10/2021 27/10/2021 09:00 AM 27/10/2021 11:30 AM Đăng ký
30 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Năm, ngày 28/10/2021 28/10/2021 09:00 AM 28/10/2021 11:30 AM Đăng ký
Lịch thi đầu vào những tháng tiếp theo

Giới thiệu về Cô Nhã

Cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia), giáo viên Đại học Ngoại ngữ đã có kinh nghiệm dạy IELTS hơn 20 năm. Cùng với nhóm giáo viên của Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua cô đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.

ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO
X