Lịch thi xếp lớp gần nhất
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) dành cho học sinh lớp 6,7,8,9 chiều Chủ Nhật, 02/10/2022 02/10/2022 14:00 PM 02/10/2022 16:30 PM Đăng ký
2 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Chủ Nhật, ngày 02/10/2022 02/10/2022 14:00 PM 02/10/2022 16:25 PM Đăng ký
3 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Thứ Ba, ngày 04/10/2022 04/10/2022 14:00 PM 04/10/2022 16:00 PM Đăng ký
4 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Thứ Năm, ngày 06/10/2022 06/10/2022 14:00 PM 06/10/2022 16:30 PM Đăng ký
5 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) dành cho học sinh lớp 6,7,8,9 chiều Thứ Bảy, 08/10/2022 08/10/2022 14:00 PM 08/10/2022 16:30 PM Đăng ký
6 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, tối Thứ Bảy, ngày 08/10/2022 08/10/2022 18:00 PM 08/10/2022 20:20 PM Đăng ký
7 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) dành cho học sinh lớp 6,7,8,9 chiều Chủ Nhật, 09/10/2022 09/10/2022 14:00 PM 09/10/2022 16:30 PM Đăng ký
8 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Chủ Nhật, ngày 09/10/2022 09/10/2022 14:00 PM 09/10/2022 16:25 PM Đăng ký
9 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Thứ Ba, ngày 11/10/2022 11/10/2022 14:00 PM 11/10/2022 16:00 PM Đăng ký
10 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Thứ Năm, ngày 13/10/2022 13/10/2022 14:00 PM 13/10/2022 16:30 PM Đăng ký
11 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) dành cho học sinh lớp 6,7,8,9 chiều Thứ Bảy, 15/10/2022 15/10/2022 14:00 PM 15/10/2022 16:30 PM Đăng ký
12 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, tối Thứ Bảy, ngày 15/10/2022 15/10/2022 18:00 PM 15/10/2022 20:20 PM Đăng ký
13 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) dành cho học sinh lớp 6,7,8,9 chiều Chủ Nhật, 16/10/2022 16/10/2022 14:00 PM 16/10/2022 16:30 PM Đăng ký
14 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Chủ Nhật, ngày 16/10/2022 16/10/2022 14:00 PM 16/10/2022 16:25 PM Đăng ký
15 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Thứ Ba, ngày 18/10/2022 18/10/2022 14:00 PM 18/10/2022 16:00 PM Đăng ký
16 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Thứ Năm, ngày 20/10/2022 20/10/2022 14:00 PM 20/10/2022 16:30 PM Đăng ký
17 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) dành cho học sinh lớp 6,7,8,9 chiều Thứ Bảy, 22/10/2022 22/10/2022 14:00 PM 22/10/2022 16:30 PM Đăng ký
18 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, tối Thứ Bảy, ngày 22/10/2022 22/10/2022 18:00 PM 22/10/2022 20:20 PM Đăng ký
19 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) dành cho học sinh lớp 6,7,8,9 chiều Chủ Nhật, 23/10/2022 23/10/2022 14:00 PM 23/10/2022 16:30 PM Đăng ký
20 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Chủ Nhật, ngày 23/10/2022 23/10/2022 14:00 PM 23/10/2022 16:25 PM Đăng ký
21 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Thứ Ba, ngày 25/10/2022 25/10/2022 14:00 PM 25/10/2022 16:00 PM Đăng ký
22 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Thứ Năm, ngày 27/10/2022 27/10/2022 14:00 PM 27/10/2022 16:30 PM Đăng ký
23 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) dành cho học sinh lớp 6,7,8,9 chiều Thứ Bảy, 29/10/2022 29/10/2022 14:00 PM 29/10/2022 16:30 PM Đăng ký
24 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, tối Thứ Bảy, ngày 29/10/2022 29/10/2022 18:00 PM 29/10/2022 20:20 PM Đăng ký
25 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) dành cho học sinh lớp 6,7,8,9 chiều Chủ Nhật, 30/10/2022 30/10/2022 14:00 PM 30/10/2022 16:30 PM Đăng ký
26 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Chủ Nhật, ngày 30/10/2022 30/10/2022 14:00 PM 30/10/2022 16:25 PM Đăng ký
Lịch thi xếp lớp những tháng tiếp theo
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Thứ Ba, ngày 01/11/2022 01/11/2022 14:00 PM 01/11/2022 16:00 PM Đăng ký
2 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Thứ Năm, ngày 03/11/2022 03/11/2022 14:00 PM 03/11/2022 16:30 PM Đăng ký
3 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) dành cho học sinh lớp 6,7,8,9 chiều Thứ Bảy, 05/11/2022 05/11/2022 14:00 PM 05/11/2022 16:30 PM Đăng ký
4 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, tối Thứ Bảy, ngày 05/11/2022 05/11/2022 18:00 PM 05/11/2022 20:20 PM Đăng ký
5 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Chủ Nhật, ngày 06/11/2022 06/11/2022 14:00 PM 06/11/2022 16:25 PM Đăng ký
6 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) dành cho học sinh lớp 6,7,8,9 chiều Chủ Nhật, 06/11/2022 06/11/2022 14:00 PM 06/11/2022 16:30 PM Đăng ký
7 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Thứ Ba, ngày 08/11/2022 08/11/2022 14:00 PM 08/11/2022 16:00 PM Đăng ký
8 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Thứ Năm, ngày 10/11/2022 10/11/2022 14:00 PM 10/11/2022 16:30 PM Đăng ký
9 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Thứ Ba, ngày 15/11/2022 15/11/2022 14:00 PM 15/11/2022 16:00 PM Đăng ký
10 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) các lớp IELTS, chiều Thứ Năm, ngày 17/11/2022 17/11/2022 14:00 PM 17/11/2022 16:30 PM Đăng ký

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TIẾNG ANH NHÃ TRẦN

Trong nhiều năm qua, với khoá học IELTS và các chương trình tiếng Anh bổ trợ, cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia) cùng với các giảng viên tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại thương và các tổ chức giáo dục uy tín tại Hà Nội đã thắp lên đam mê học ngoại ngữ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong các kỳ thi IELTS.

Ngoài ra với chương trình tiếng Anh cho học sinh cấp 2 được thiết kế hài hoà giữa ngữ pháp và bốn kỹ năng, trung tâm đã và đang giúp cho rất nhiều thế hệ học sinh có được niềm thích yêu tiếng Anh và khả năng sử dụng ngôn ngữ này ngày một tốt hơn.

ĐĂNG KÝ THI XẾP LỚP
X