Lịch thi xếp lớp gần nhất
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Chủ Nhật ngày 04/06/2023 04/06/2023 14:00 PM 04/06/2023 16:00 PM Đăng ký
2 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Chủ Nhật, ngày 04/06/2023 04/06/2023 18:00 PM 04/06/2023 20:30 PM Đăng ký
3 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, chiều Thứ Ba, ngày 06/06/2023 06/06/2023 14:00 PM 06/06/2023 16:30 PM Đăng ký
4 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Thứ Tư, ngày 07/06/2023 07/06/2023 18:00 PM 07/06/2023 20:30 PM Đăng ký
5 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, chiều Thứ Sáu, ngày 09/06/2023 09/06/2023 14:00 PM 09/06/2023 16:30 PM Đăng ký
6 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Thứ Bảy ngày 10/06/2023 10/06/2023 14:00 PM 10/06/2023 16:00 PM Đăng ký
7 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Thứ Bảy, ngày 10/06/2023 10/06/2023 18:00 PM 10/06/2023 21:30 PM Đăng ký
8 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Chủ Nhật ngày 11/06/2023 11/06/2023 14:00 PM 11/06/2023 16:00 PM Đăng ký
9 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Chủ Nhật, ngày 11/06/2023 11/06/2023 18:00 PM 11/06/2023 20:30 PM Đăng ký
10 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, chiều Thứ Ba, ngày 13/06/2023 13/06/2023 14:00 PM 13/06/2023 16:30 PM Đăng ký
11 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Thứ Tư, ngày 14/06/2023 14/06/2023 18:00 PM 14/06/2023 20:30 PM Đăng ký
12 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, chiều Thứ Sáu, ngày 16/06/2023 16/06/2023 14:00 PM 16/06/2023 16:30 PM Đăng ký
13 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Thứ Bảy ngày 17/06/2023 17/06/2023 14:00 PM 17/06/2023 16:00 PM Đăng ký
14 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Thứ Bảy, ngày 17/06/2023 17/06/2023 18:00 PM 17/06/2023 21:30 PM Đăng ký
15 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Chủ Nhật ngày 18/06/2023 18/06/2023 14:00 PM 18/06/2023 16:00 PM Đăng ký
16 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Chủ Nhật, ngày 18/06/2023 18/06/2023 18:00 PM 18/06/2023 20:30 PM Đăng ký
17 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, chiều Thứ Ba, ngày 20/06/2023 20/06/2023 14:00 PM 20/06/2023 16:30 PM Đăng ký
18 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Thứ Tư, ngày 21/06/2023 21/06/2023 18:00 PM 21/06/2023 20:30 PM Đăng ký
19 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, chiều Thứ Sáu, ngày 23/06/2023 23/06/2023 14:00 PM 23/06/2023 16:30 PM Đăng ký
20 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Thứ Bảy ngày 24/06/2023 24/06/2023 14:00 PM 24/06/2023 16:00 PM Đăng ký
21 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Thứ Bảy, ngày 24/06/2023 24/06/2023 18:00 PM 24/06/2023 21:30 PM Đăng ký
22 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Chủ Nhật ngày 25/06/2023 25/06/2023 14:00 PM 25/06/2023 16:00 PM Đăng ký
23 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Chủ Nhật, ngày 25/06/2023 25/06/2023 18:00 PM 25/06/2023 20:30 PM Đăng ký
24 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, chiều Thứ Ba, ngày 27/06/2023 27/06/2023 14:00 PM 27/06/2023 16:30 PM Đăng ký
25 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Thứ Tư, ngày 28/06/2023 28/06/2023 18:00 PM 28/06/2023 20:30 PM Đăng ký
26 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, chiều Thứ Sáu, ngày 30/06/2023 30/06/2023 14:00 PM 30/06/2023 16:30 PM Đăng ký
27 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Thứ Bảy ngày 01/07/2023 01/07/2023 14:00 PM 01/07/2023 16:00 PM Đăng ký
28 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Thứ Bảy, ngày 01/07/2023 01/07/2023 18:00 PM 01/07/2023 21:30 PM Đăng ký
29 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Chủ Nhật ngày 02/07/2023 02/07/2023 14:00 PM 02/07/2023 16:00 PM Đăng ký
30 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Chủ Nhật, ngày 02/07/2023 02/07/2023 18:00 PM 02/07/2023 20:30 PM Đăng ký
31 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, chiều Thứ Ba, ngày 04/07/2023 04/07/2023 14:00 PM 04/07/2023 16:30 PM Đăng ký

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TIẾNG ANH NHÃ TRẦN

Trong nhiều năm qua, với khoá học IELTS và các chương trình tiếng Anh bổ trợ, cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia) cùng với các giảng viên tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại thương và các tổ chức giáo dục uy tín tại Hà Nội đã thắp lên đam mê học ngoại ngữ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong các kỳ thi IELTS.

Ngoài ra với chương trình tiếng Anh cho học sinh cấp 2 được thiết kế hài hoà giữa ngữ pháp và bốn kỹ năng, trung tâm đã và đang giúp cho rất nhiều thế hệ học sinh có được niềm thích yêu tiếng Anh và khả năng sử dụng ngôn ngữ này ngày một tốt hơn.

ĐĂNG KÝ THI XẾP LỚP
X