Lịch thi xếp lớp gần nhất
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp), tối Thứ Chủ Nhật, ngày 22/05/2022 22/05/2022 18:00 PM 22/05/2022 20:30 PM Đăng ký
2 Lịch thi đầu vào Online, tối Thứ Ba, ngày 24/05/2022 24/05/2022 18:00 PM 24/05/2022 21:00 PM Đăng ký
3 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp), chiều Thứ Năm, ngày 26/05/2022 26/05/2022 14:00 PM 26/05/2022 16:31 PM Đăng ký
4 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) dành cho học sinh lớp 6,7,8,9 chiều Thứ Bảy, ngày 28/05/2022 28/05/2022 14:00 PM 28/05/2022 16:30 PM Đăng ký
5 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp), tối Thứ Bảy, ngày 28/05/2022 28/05/2022 18:00 PM 28/05/2022 20:30 PM Đăng ký
6 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp), tối Thứ Chủ Nhật, ngày 29/05/2022 29/05/2022 18:00 PM 29/05/2022 20:30 PM Đăng ký
7 Lịch thi đầu vào Online, tối Thứ Ba, ngày 31/05/2022 31/05/2022 18:00 PM 31/05/2022 20:30 PM Đăng ký
8 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp), chiều Thứ Năm, ngày 02/06/2022 02/06/2022 14:00 PM 02/06/2022 16:31 PM Đăng ký
9 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) dành cho học sinh lớp 6,7,8,9 chiều Thứ Bảy, ngày 04/06/2022 04/06/2022 14:00 PM 04/06/2022 16:30 PM Đăng ký
10 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp), tối Thứ Bảy, ngày 04/06/2022 04/06/2022 18:00 PM 04/06/2022 20:30 PM Đăng ký
11 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp), tối Thứ Chủ Nhật, ngày 05/06/2022 05/06/2022 18:00 PM 05/06/2022 20:30 PM Đăng ký
12 Lịch thi đầu vào Online, tối Thứ Ba, ngày 07/06/2022 07/06/2022 18:00 PM 07/06/2022 21:00 PM Đăng ký
13 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp), chiều Thứ Năm, ngày 09/06/2022 09/06/2022 14:01 PM 09/06/2022 16:31 PM Đăng ký
14 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) dành cho học sinh lớp 6,7,8,9 chiều Thứ Bảy, ngày 11/06/2022 11/06/2022 14:00 PM 11/06/2022 16:30 PM Đăng ký
15 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp), tối Thứ Bảy, ngày 11/06/2022 11/06/2022 18:00 PM 11/06/2022 20:30 PM Đăng ký
16 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp), tối Thứ Chủ Nhật, ngày 12/06/2022 12/06/2022 18:00 PM 12/06/2022 20:30 PM Đăng ký
17 Lịch thi đầu vào Online, tối Thứ Ba, ngày 14/06/2022 14/06/2022 18:00 PM 14/06/2022 21:00 PM Đăng ký
18 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp), chiều Thứ Năm, ngày 16/06/2022 16/06/2022 14:01 PM 16/06/2022 16:31 PM Đăng ký
19 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp) dành cho học sinh lớp 6,7,8,9 chiều Thứ Bảy, ngày 18/06/2022 18/06/2022 14:00 PM 18/06/2022 16:30 PM Đăng ký
20 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp), tối Thứ Bảy, ngày 18/06/2022 18/06/2022 18:00 PM 18/06/2022 20:30 PM Đăng ký
21 Lịch thi đầu vào Offline (trực tiếp), tối Thứ Chủ Nhật, ngày 19/06/2022 19/06/2022 18:00 PM 19/06/2022 20:30 PM Đăng ký
Lịch thi xếp lớp những tháng tiếp theo

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TIẾNG ANH NHÃ TRẦN

Trong nhiều năm qua, với khoá học IELTS và các chương trình tiếng Anh bổ trợ, cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia) cùng với các giảng viên tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại thương và các tổ chức giáo dục uy tín tại Hà Nội đã thắp lên đam mê học ngoại ngữ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong các kỳ thi IELTS.

Ngoài ra với chương trình tiếng Anh cho học sinh cấp 2 được thiết kế hài hoà giữa ngữ pháp và bốn kỹ năng, trung tâm đã và đang giúp cho rất nhiều thế hệ học sinh có được niềm thích yêu tiếng Anh và khả năng sử dụng ngôn ngữ này ngày một tốt hơn.

ĐĂNG KÝ THI XẾP LỚP
X