Lịch thi xếp lớp gần nhất
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Tư, ngày 27/10/2021 27/10/2021 09:00 AM 27/10/2021 11:30 AM Đăng ký
2 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Năm, ngày 28/10/2021 28/10/2021 09:00 AM 28/10/2021 11:30 AM Đăng ký
3 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Sáu, ngày 29/10/2021 29/10/2021 09:00 AM 29/10/2021 11:30 AM Đăng ký
4 Lịch thi đầu vào Online: tối Thứ Bảy, ngày 30/10/2021 30/10/2021 18:00 PM 30/10/2021 20:30 PM Đăng ký
5 Lịch thi đầu vào Online: chiều Chủ Nhật, ngày 31/10/2021 31/10/2021 14:00 PM 31/10/2021 16:30 PM Đăng ký
6 Lịch thi đầu vào Online dành cho học sinh lớp 6,7,8,9: tối Chủ Nhật, 31/10/2021 31/10/2021 19:00 PM 31/10/2021 21:00 PM Đăng ký
7 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Sáu, ngày 05/11/2021 05/11/2021 09:00 AM 05/11/2021 11:30 AM Đăng ký
8 Lịch thi đầu vào Online: tối Thứ Bảy, ngày 06/11/2021 06/11/2021 18:00 PM 06/11/2021 20:30 PM Đăng ký
9 Lịch thi đầu vào Online dành cho học sinh lớp 6,7,8,9: tối Chủ Nhật, 07/11/2021 07/11/2021 19:00 PM 07/11/2021 21:00 PM Đăng ký
10 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 12/11/2021 09:00 AM 12/11/2021 11:30 AM Đăng ký
11 Lịch thi đầu vào Online: tối Thứ Bảy, ngày 13/11/2021 13/11/2021 18:00 PM 13/11/2021 20:30 PM Đăng ký
12 Lịch thi đầu vào Online dành cho học sinh lớp 6,7,8,9: tối Chủ Nhật, 14/11/2021 14/11/2021 19:00 PM 14/11/2021 21:00 PM Đăng ký
13 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Sáu, ngày 19/11/2021 19/11/2021 09:00 AM 19/11/2021 11:30 AM Đăng ký
14 Lịch thi đầu vào Online: tối Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 20/11/2021 18:00 PM 20/11/2021 20:30 PM Đăng ký
15 Lịch thi đầu vào Online dành cho học sinh lớp 6,7,8,9: tối Chủ Nhật, 21/11/2021 21/11/2021 19:00 PM 21/11/2021 21:00 PM Đăng ký
Lịch thi xếp lớp những tháng tiếp theo
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào Online: sáng Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 26/11/2021 09:00 AM 26/11/2021 11:30 AM Đăng ký
2 Lịch thi đầu vào Online: tối Thứ Bảy, ngày 27/11/2021 27/11/2021 18:00 PM 27/11/2021 20:30 PM Đăng ký
3 Lịch thi đầu vào Online dành cho học sinh lớp 6,7,8,9: tối Chủ Nhật, 28/11/2021 28/11/2021 19:00 PM 28/11/2021 21:00 PM Đăng ký

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TIẾNG ANH NHÃ TRẦN

Trong nhiều năm qua, với khoá học IELTS và các chương trình tiếng Anh bổ trợ, cô Nhã (thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy ngôn ngữ tại đại học Queensland, Australia) cùng với các giảng viên tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại thương và các tổ chức giáo dục uy tín tại Hà Nội đã thắp lên đam mê học ngoại ngữ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, người đi làm. Rất nhiều trong số này đã đạt được 7.5 đến 8.5 trong các kỳ thi IELTS.

Ngoài ra với chương trình tiếng Anh cho học sinh cấp 2 được thiết kế hài hoà giữa ngữ pháp và bốn kỹ năng, trung tâm đã và đang giúp cho rất nhiều thế hệ học sinh có được niềm thích yêu tiếng Anh và khả năng sử dụng ngôn ngữ này ngày một tốt hơn.

ĐĂNG KÝ THI XẾP LỚP
X