© Copyright 2023 IELTS Cô Nhã

ĐĂNG KÝ THI XẾP LỚP ( MIỄN PHÍ )

Học viên đăng ký thi xếp lớp để được xếp lớp phù hợp với trình độ cá nhân

Lịch thi xếp lớp gần nhất
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; chiều Thứ Ba ngày 21/05/2024 21/05/2024 14:00 PM 21/05/2024 16:30 PM Đăng ký ngay
2 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Thứ Tư ngày 22/05/2024 22/05/2024 18:00 PM 22/05/2024 20:30 PM Đăng ký ngay
3 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; chiều Thứ Sáu ngày 24/05/2024 24/05/2024 14:00 PM 24/05/2024 16:30 PM Đăng ký ngay
4 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Thứ Bảy ngày 25/05/2024 25/05/2024 14:00 PM 25/05/2024 16:00 PM Đăng ký ngay
5 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Thứ Bảy ngày 25/05/2024 25/05/2024 18:00 PM 25/05/2024 20:30 PM Đăng ký ngay
6 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Chủ Nhật ngày 26/05/2024 26/05/2024 14:00 PM 26/05/2024 16:00 PM Đăng ký ngay
7 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Chủ Nhật ngày 26/05/2024 26/05/2024 18:00 PM 26/05/2024 20:30 PM Đăng ký ngay
8 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; chiều Thứ Ba ngày 28/05/2024 28/05/2024 14:00 PM 28/05/2024 16:30 PM Đăng ký ngay
9 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Thứ Tư ngày 29/05/2024 29/05/2024 18:00 PM 29/05/2024 20:30 PM Đăng ký ngay
10 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; chiều Thứ Sáu ngày 31/05/2024 31/05/2024 14:00 PM 31/05/2024 16:30 PM Đăng ký ngay
11 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Thứ Bảy ngày 01/06/2024 01/06/2024 14:00 PM 01/06/2024 16:00 PM Đăng ký ngay
12 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Thứ Bảy ngày 01/06/2024 01/06/2024 18:00 PM 01/06/2024 20:30 PM Đăng ký ngay
13 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Chủ Nhật ngày 02/06/2024 02/06/2024 14:00 PM 02/06/2024 16:00 PM Đăng ký ngay
14 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Chủ Nhật ngày 02/06/2024 02/06/2024 18:00 PM 02/06/2024 20:30 PM Đăng ký ngay
15 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; chiều Thứ Ba ngày 04/06/2024 04/06/2024 14:00 PM 04/06/2024 16:30 PM Đăng ký ngay
16 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Thứ Tư ngày 05/06/2024 05/06/2024 18:00 PM 05/06/2024 20:30 PM Đăng ký ngay
17 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; chiều Thứ Sáu ngày 07/06/2024 07/06/2024 14:00 PM 07/06/2024 16:30 PM Đăng ký ngay
18 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Thứ Bảy ngày 08/06/2024 08/06/2024 14:00 PM 08/06/2024 16:00 PM Đăng ký ngay
19 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Thứ Bảy ngày 08/06/2024 08/06/2024 18:00 PM 08/06/2024 20:30 PM Đăng ký ngay
20 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Chủ Nhật ngày 09/06/2024 09/06/2024 14:00 PM 09/06/2024 16:00 PM Đăng ký ngay
21 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Chủ Nhật ngày 09/06/2024 09/06/2024 18:00 PM 09/06/2024 20:30 PM Đăng ký ngay
22 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; chiều Thứ Ba ngày 11/06/2024 11/06/2024 14:00 PM 11/06/2024 16:30 PM Đăng ký ngay
23 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Thứ Tư ngày 12/06/2024 12/06/2024 18:00 PM 12/06/2024 20:30 PM Đăng ký ngay
24 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; chiều Thứ Sáu ngày 14/06/2024 14/06/2024 14:00 PM 14/06/2024 16:30 PM Đăng ký ngay
25 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Thứ Bảy ngày 15/06/2024 15/06/2024 14:00 PM 15/06/2024 16:00 PM Đăng ký ngay
26 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Thứ Bảy ngày 15/06/2024 15/06/2024 18:00 PM 15/06/2024 20:30 PM Đăng ký ngay
27 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Chủ Nhật ngày 16/06/2024 16/06/2024 14:00 PM 16/06/2024 16:00 PM Đăng ký ngay
28 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Chủ Nhật ngày 16/06/2024 16/06/2024 18:00 PM 16/06/2024 20:30 PM Đăng ký ngay
29 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; chiều Thứ Ba ngày 18/06/2024 18/06/2024 14:00 PM 18/06/2024 16:30 PM Đăng ký ngay
30 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Thứ Tư ngày 19/06/2024 19/06/2024 18:00 PM 19/06/2024 20:30 PM Đăng ký ngay
Lịch thi xếp lớp những tháng tiếp theo
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; chiều Thứ Sáu ngày 21/06/2024 21/06/2024 14:00 PM 21/06/2024 16:30 PM Đăng ký ngay
2 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Thứ Bảy ngày 22/06/2024 22/06/2024 14:00 PM 22/06/2024 16:00 PM Đăng ký ngay
3 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Thứ Bảy ngày 22/06/2024 22/06/2024 18:00 PM 22/06/2024 20:30 PM Đăng ký ngay
4 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Chủ Nhật ngày 23/06/2024 23/06/2024 14:00 PM 23/06/2024 16:00 PM Đăng ký ngay
5 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Chủ Nhật ngày 23/06/2024 23/06/2024 18:00 PM 23/06/2024 20:30 PM Đăng ký ngay
6 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; chiều Thứ Ba ngày 25/06/2024 25/06/2024 14:00 PM 25/06/2024 16:30 PM Đăng ký ngay
7 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Thứ Tư ngày 26/06/2024 26/06/2024 18:00 PM 26/06/2024 20:30 PM Đăng ký ngay
8 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; chiều Thứ Sáu ngày 28/06/2024 28/06/2024 14:00 PM 28/06/2024 16:30 PM Đăng ký ngay
9 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Thứ Bảy ngày 29/06/2024 29/06/2024 14:00 PM 29/06/2024 16:00 PM Đăng ký ngay
10 Lịch thi đầu vào lớp IELTS; tối Thứ Bảy ngày 29/06/2024 29/06/2024 18:00 PM 29/06/2024 20:30 PM Đăng ký ngay