© Copyright 2023 IELTS Cô Nhã

ĐĂNG KÝ THI XẾP LỚP ( MIỄN PHÍ )

Học viên đăng ký thi xếp lớp để được xếp lớp phù hợp với trình độ cá nhân

Lịch thi xếp lớp gần nhất
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, chiều Thứ Ba, ngày 05/12/2023 05/12/2023 14:00 PM 05/12/2023 16:30 PM Đăng ký ngay
2 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Thứ Tư, ngày 06/12/2023 06/12/2023 18:00 PM 06/12/2023 20:30 PM Đăng ký ngay
3 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, chiều Thứ Sáu, ngày 08/12/2023 08/12/2023 14:00 PM 08/12/2023 16:30 PM Đăng ký ngay
4 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Thứ Bảy ngày 09/12/2023 09/12/2023 14:00 PM 09/12/2023 16:00 PM Đăng ký ngay
5 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Thứ Bảy, ngày 09/12/2023 09/12/2023 18:00 PM 09/12/2023 20:30 PM Đăng ký ngay
6 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Chủ Nhật ngày 10/12/2023 10/12/2023 14:00 PM 10/12/2023 16:00 PM Đăng ký ngay
7 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Chủ Nhật, ngày 10/12/2023 10/12/2023 18:00 PM 10/12/2023 20:30 PM Đăng ký ngay
8 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, chiều Thứ Ba, ngày 12/12/2023 12/12/2023 14:00 PM 12/12/2023 16:30 PM Đăng ký ngay
9 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Thứ Tư, ngày 13/12/2023 13/12/2023 18:00 PM 13/12/2023 20:30 PM Đăng ký ngay
10 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, chiều Thứ Sáu, ngày 15/12/2023 15/12/2023 14:00 PM 15/12/2023 16:30 PM Đăng ký ngay
11 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Thứ Bảy ngày 16/12/2023 16/12/2023 14:00 PM 16/12/2023 16:00 PM Đăng ký ngay
12 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Thứ Bảy, ngày 16/12/2023 16/12/2023 18:00 PM 16/12/2023 20:30 PM Đăng ký ngay
13 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Chủ Nhật ngày 17/12/2023 17/12/2023 14:00 PM 17/12/2023 16:00 PM Đăng ký ngay
14 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Chủ Nhật, ngày 17/12/2023 17/12/2023 18:00 PM 17/12/2023 20:30 PM Đăng ký ngay
15 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, chiều Thứ Ba, ngày 19/12/2023 19/12/2023 14:00 PM 19/12/2023 16:30 PM Đăng ký ngay
16 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Thứ Tư, ngày 20/12/2023 20/12/2023 18:00 PM 20/12/2023 20:30 PM Đăng ký ngay
17 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, chiều Thứ Sáu, ngày 22/12/2023 22/12/2023 14:00 PM 22/12/2023 16:30 PM Đăng ký ngay
18 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Thứ Bảy ngày 23/12/2023 23/12/2023 14:00 PM 23/12/2023 16:00 PM Đăng ký ngay
19 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Thứ Bảy, ngày 23/12/2023 23/12/2023 18:00 PM 23/12/2023 20:30 PM Đăng ký ngay
20 Lịch thi đầu vào lớp 6,7,8,9; chiều Chủ Nhật ngày 24/12/2023 24/12/2023 14:00 PM 24/12/2023 16:00 PM Đăng ký ngay
21 Lịch thi đầu vào lớp IELTS, tối Chủ Nhật, ngày 24/12/2023 24/12/2023 18:00 PM 24/12/2023 20:30 PM Đăng ký ngay
Lịch thi xếp lớp những tháng tiếp theo
STT Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc