© Copyright 2023 IELTS Cô Nhã

THÀNH TÍCH VÀ CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Rất nhiều học viên đạt kết quả học tập với thành tích cao

Các em ơi hãy đọc chia sẻ của một số bạn được điểm cao về quá trình học IELTS của các bạn nhé. Rất rất nhiều những kinh nghiệm, lời khuyên hữu ích đấy các em ạ!

 • IELTS ADVANCED
 • Điểm IELTS: 8.5
 • IELTS ADVANCED
 • Điểm IELTS: 8
 • IELTS ADVANCED
 • Điểm IELTS: 8
 • IELTS ADVANCED
 • Điểm IELTS: 8
 • IELTS 23B ADVANCED
 • Điểm IELTS: 8
 • IELTS 23A ADVANCED
 • Điểm IELTS: 8
 • IE23B - ADVANCED
 • Điểm IELTS: 8
 • IELTS 22B INTENSIVE
 • Điểm IELTS: 8
 • IELTS 22E INTENSIVE
 • Điểm IELTS: 8
 • (IELTS 22C INTENSIVE)
 • Điểm IELTS: 8
 • IE22C INTENSIVE
 • Điểm IELTS: 7.5
 • IE22C INTENSIVE
 • Điểm IELTS: 8
 • IE22A5 Advanced
 • Điểm IELTS: 8
 • IE22E INTENSIVE
 • Điểm IELTS: 8
 • IELTS INTENSIVE
 • Điểm IELTS: 8
 • IE22D INTENSIVE
 • Điểm IELTS: 8
 • IE22D INTENSIVE
 • Điểm IELTS: 8
 • IELTS ADVANCED 21A1
 • Điểm IELTS: 8
 • IELTS 22A2 ADVANCED
 • Điểm IELTS: 8
 • IELTS 18D ADVANCED
 • Điểm IELTS: 8
 • IELTS 18C ADVANCED
 • Điểm IELTS: 8.5
 • IELTS 18D ADVANCED
 • Điểm IELTS: 8
 • IELTS 17D ADVANCED
 • Điểm IELTS: 8
 • IELTS 17G ADVANCED
 • Điểm IELTS: 8
 • IELTS ADVANCED
 • Điểm IELTS: 8
 • IELTS ADVANCED
 • Điểm IELTS: 8.5

TIN TỨC

Tìm hiểu thêm những tin tức và sự kiện của IELTS Cô Nhã