© Copyright 2023 IELTS Cô Nhã

Cảm nhận của học viên Trần Tuấn Sơn sau khi học xong khóa IELTS ở IELTS Cô Nhã

Cảm nhận của học viên Trần Tuấn Sơn sau khi học xong khóa IELTS ở IELTS Cô Nhã

IE22D INTENSIVE - 8 IELTS

Trần Tuấn Sơn

Thực ra đa phần quá trình học và luyện IELTS của em có sử dụng những kĩ năng và phương pháp mà em học từ cô Nhã và thấy rất hiệu quả. Em có điều chỉnh cắt xén một ít cho phù hợp độ "siêng năng" của mình ạ.
Với Speaking em áp dụng phương pháp nói biện luận những từ/cụm từ mới hoặc lạ(trong phần extra reading + reading for writing và một số tài liệu ở ngoài) và phương pháp shadowing nói lại theo các video mà em chọn trên youtube. Ngoài ra em còn luyện speaking ở trên lớp với một nhóm bạn cũng đang học IELTS khoảng 3-4 buổi/tuần(thường là nói chuyện tán gẫu bằng tiếng Anh + làm 1-2 đề speaking cùng nhau).
Với Writing em viết mỗi ngày một bài task 1 và task 2 chủ đề liên quan đến một topic cụ thể của extra reading hoặc reading for writing, cách tuần viết draft 2 để chỉnh sửa và áp dụng từ/cấu trúc mới.
Reading và Listening em luyện trong bộ Cambridge IELTS từ quyển 12 và ghi chép từ mới trong các bài đó.